Palvelualusta kiinteistö- ja vuokravälitykseen

Framill toteutti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysten kehittämisavustushaun avulla digitaalisen palvelualustan kiinteistö- ja vuokravälitysalan yrityksille.

Hankkeessa oli tavoitteena kasvattaa yrityksen kasvua ja kilpailukykyä paketoimalla yksittäisille asiakkaille räätälöityjä palveluratkaisuja yhdeksi, helposti ilman henkilöresursseja skaalattavaksi tuotteeksi kiinteistö- ja vuokranvälitysalalle.


Hankkeen vaiheet

Hanke eteni pääpiirteittäin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

​​​​​​​

Tuotekehitys

Tuotekehityksellä alkanut projekti johti pilotointi- ja testausvaiheeseen, josta saatiin todella tärkeää tietoa käytettävyyden ja käytännön kokemusten kautta, sekä päästiin viimeistelemään tärkeimpiä palvelualustan ominaisuuksia.

Pilotointivaihe

Pilotointivaiheessa esiin tuli uusia palvelualustaan liittyviä toimijoita, jotka pystyttiin ottamaan huomioon ja rakentamaan rajapintoja myös uusien toimijoiden palveluihin.

Viimeistely- ja strategiavaihe

Viimeistely- ja strategiavaihe toi ilmi myös loppukäyttäjälle ja alalle tärkeitä toimintatapoja, jota ilman olisi lopputuote jäänyt vaihtoehdoksi muiden rinnalla eikä olisi pystynyt erottautumaan alalle spesifioiduksi ratkaisuksi. Lanseerausvaihe onnistui sujuvasti hyvin sujuneiden aiempien työvaiheiden ansiosta ja ensimmäiset asiakkaat, niin kiinteistö- kuin vuokranvälitysalan loppukäyttäjäksi ovat jo löytyneet.

Kansainvälistysmismahdollisuuksien kehittäminen

Hankkeen viimeinen vaihe kansainvälistymismahdollisuuksien kehittämiseen toteutettiin pitkin matkaa tekemällä kaikki palvelualustan osat kieliversiot huomioon ottamalla. Hankkeessa tehtiin myös selvitystä kansainvälisistä markkinapaikoista, niiden toimintatavoista ja hinnoittelusta.

Kiinnostuitko Framillin uudesta palvelualustasta?


Yhteydenotot ja lisätiedot:

Santeri Kyrövaara
+358 40 9613 078 / santeri.kyrovaara@framill.fi